Các đại biểu và đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ

 

 

Chi bộ Nông nghiệp có 47 đảng viên, hoạt động trên địa bàn rộng của 6 vùng nguyên liệu mía. Xác định chất lượng nguồn nguyên liệu tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên  đề “Phòng trừ rệp hại mía”.

Tại buổi sinh hoạt có 8 ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp đã, đang và tiếp tục triển khai thực hiện để phòng trừ rệp, sâu bệnh; tăng cường tuyên truyền để nông dân vùng nguyên liệu hiểu biết pháp luật, chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng năng suất, chất lượng, tăng độ đường cho mía, sẵn sàng hỗ trợ nông dân khi có dịch bệnh xảy ra.

Chi bộ được nghe đồng chí Trần Văn Tình - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo một số tình hình về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; ông Mullapudi Ravindra Giám đốc kỹ thuật Nhà máy người Ấn Độ trao đổi tiến độ bảo dưỡng máy móc, thiết bị và kế hoạch chạy thử dây chuyền sản xuất chuẩn bị cho vụ ép 2019 - 2020.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Chi ủy, Chi bộ và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, xây dựng của đảng viên. Đồng chí đề nghị chi ủy, chi bộ tìm các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hoàng Hiền - Trưởng Ban Tổ chức ĐUK