Tầm nhìn

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về các loại đường tự nhiên sản xuất từ mía

Sứ mệnh

Gắn bó mật thiết và gia tăng lợi nhuận cho người dân trồng mía

Cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, phát huy sáng tạo cho người lao động

Ứng dụng công nghệ cao; phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng và môi trường

Tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương


 

"Không ngừng sáng tạo là yếu tố sống còn cho những sản phẩm dẫn đầu thị trường"  

Ông Ngô Vân Tú              Tổng giám đốc

     Bộ sản phẩm đường NASU Natural Sugar