Công ty có môi trường làm việc trong lành, thân thiện; mọi chỉ tiêu về không khí, tiếng ồn, ánh sáng... đều đạt chỉ tiêu cho phép.

  • Với qui trình xử lý nước thải tuần hoàn khép kín, toàn bộ lượng nước thải của Công ty được cho qua hệ thống hồ xử lý đến khi đạt tiêu chuẩn nước mặt mới cho ra môi trường. Bên cạnh đó trong vụ sản xuất toàn bộ nước  sản xuất đều được tận dụng và sử dụng vào dây chuyền nên vừa tiết kiệm lượng nước tiêu thụ vừa không ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải của công ty.
  • Khói lò hơi được qua hệ thống lọc ướt hiện đại nhằm tách toàn bộ tro bụi từ khói sau đó mới xả ra môi trường.
  • Các chất thải nguy hại có dầu mỡ máy đều được thu gom, phân loại và thuê công ty có đủ điều kiện xử lý chất thải nguy hại, xử  lý.
  • Đối với chất thải rắn khác thì hàng tuần được thu gom và đốt ở khu vực xử lý riêng của công ty