Tính đến ngày 06/09/2016 Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã lập kỷ lục 1000 ngày làm việc an toàn không có tại nạn phải nghỉ việc đối với các nhà thầu làm việc trong địa bàn Nhà máy. Để ghi nhận những thành quả đã đạt được, đầu giờ làm việc ngày 07/09/2016, ông Anthony John Maple - Tổng Giám đốc và Ban Quản lý Công ty đã trực tiếp đến khu vực làm việc của các nhà thầu trong địa bàn Nhà máy để cảm ơn tất cả cán bộ công nhân viên các nhà thầu đã phối hợp có hiệu quả với Mạng lưới An toàn Vệ sinh viên của NASU thiết lập cột mốc an toàn này. Đây là kỷ lục an toàn đáng ghi nhận trong hơn 20 năm hoạt động của NASU.

 

Ảnh 1: Ban Quản lý NASU chụp ảnh lưu niệm với Cán bộ và Nhân viên nhà thầu Việt Á bốc xếp đường tại kho đường số 2.

 

Ảnh 2: Ban Quản lý NASU chụp ảnh lưu niệm với Cán bộ, Nhân viên nhà thầu Lò Hơi Việt Nam đang bảo dưỡng và sửa chữa Lò Hơi.

 

.

Ảnh 3: Ban Quản lý NASU chụp ảnh lưu niệm với Cán bộ, Nhân viên nhà thầu Ngọc Hải đang chuẩn bị phục vụ ăn ca tại Căng tin Nhà máy.

Ảnh 4: Ông Anthony John Maple – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất và ông Trần Văn Tình – Giám đốc An toàn chụp ảnh lưu niệm với ông Phan Xuân Thủy – Nhân viên Bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen tại Cổng chính.

 

Bài và ảnh:

Ngô Vân Tú, Nguyễn Văn Điều và Trần Văn Tình