Bảo quản mía làm giống;

Bón vôi và các sản phẩm cải tạo đất trồng mía;

NHIỀU LỢI ÍCH TỪ VIỆC KHÔNG ĐỐT LÁ MÍA SAU THU HOẠCH ;

NASU CHỦ ĐỘNG NGUỒN GIỐNG MÍA TRỒNG VỤ HÈ 2016;

Giống mía KK3;

Sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu đục thân;
Trang số: 1/7-   Tổng số: 40
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị