Phòng Bán hàng

 
Điện thoại+84 238 3888185 (Nhấn số: 1 để gặp phòng bán hàng) 
 
Fax: +84 243 7282 262
 

Shop bán lẻ 

Nhân viên: Đinh Thị Quỳnh
 
Điện thoại: +84 238 3888 185 (số máy lẻ: 3812)