NASU sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại và tự động hoá cao, thiết kế phù hợp với điều kiện Việt Nam.  Sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong khu vực và châu Á và đã được xuất khẩu sang các nước như Indonesia, Hàn Quốc….