1. Cột mốc phát triển

 • Ngày 03/02/1996 Thành lập Công ty theo Giấy phép đầu tư số 1486/GP của Bộ Kế hoạch & Đầu tư với tên gọi Công ty LDMĐ Nghệ An Tate & Lyle (viết tắt là NAT&L) là tiền thân của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An ngày nay (viết tắt là NASU).

 • Ngày 29/03/1996 Động thổ xây dựng nhà máy công suất ép 6.000 tấn mía/ngày

 • Ngày 20/01/1999 Khánh thành nhà máy và khai trương vụ ép mía đầu tiên.

 • Ngày 26/04/2001 Được phép sử dụng mã số EAN cho sản phẩm/dịch vụ/địa điểm

 • Ngày 23/01/2002 Hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000

 • Ngày 15/04/2003 Đạt kỷ lục ép tấn mía thứ 1 triệu/vụ ép

 • Vụ ép 2002/2003 Vụ ép có sản lượng mía ép kỷ lục 1.272.443 tấn mía.

 • Ngày 03/02/2004 Đạt kỷ lục sản xuất 1.048 tấn đường/ ngày

 • Ngày 27/02/2004 Được cấp phép nâng công suất ép nhà máy lên 9.000 tấn mía/ngày

 • Ngày 05/12/2005 Hoàn thành dự án nâng cấp nhà máy lên công suất 9.000 tấn mía/ngày

 • Ngày 15/12/2005 Ra mắt lô đường đầu tiên của vụ ép 2005/2006 với thương hiệu  MELLI

 • Ngày 04/06/2006 Thiết lập kỷ lục 1026 an toàn không có tai nạn lao động phải nghỉ việc đối với nhân viên NASU.

 • Ngày 30/06/2008 Đăng ký lại doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Mía đường Nghệ An Tate & Lyle.

 • Ngày 06/07/2010 Hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp và công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

 • Ngày 20/04/2011 Ký kết chuyển nhượng 80% cổ phần của Tập đoàn Tate & Lyle tại NAT&L sang Tập đoàn TH.

 • Ngày 17/05/2013 Kết thúc vụ ép 2012/2013, sau 15 năm NASU đã sản xuất được tổng cộng trên 1 triệu tấn đường (1.095.000 tấn đường)

 • Ngày 17/12/2013 Chuyển nhượng 20% cổ phần của tỉnh Nghệ An cho Tập đoàn TH. NAT&L chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Mía đường Nghệ An theo giấy phép đầu tư số 271022000002 – DC3 của UBND tỉnh Nghệ An với logo mới NASU và thương hiệu mới Natural Sugar.

 • Ngày 29/03/2016 Công ty áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005

 • Ngày 26/02/2016 Thành công bán điện lên lưới điện quốc gia

 • Ngày 20/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chứng nhận NASU là doanh nghiệp công nghệ cao.

 • Ngày 12/03/2019 Công ty áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 (phiên bản 4.1)

 • Ngày 26/03/2020 Sản xuất thành công đường vàng

 • Ngày 28/04/2021 Công ty nâng cấp hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 lên phiên bản 5.0

 • Ngày 09/07/2021 Thiết lập kỷ lục 2767 an toàn không có tai nạn lao động phải nghỉ việc đối với tất cả nhân viên các nhà thầu làm việc tại NASU.


2. Thành tích NASU

 • Bằng khen của Chính phủ về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1999 & 2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 • Cờ thi đua của Chính phủ năm 2005.

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 1321/QĐ-TTg ngày 07/8/2014.

 • Bằng khen của Bộ Thương mại về thành tích xuất sắc hợp tác sản xuất kinh doanh với Công ty Thực phẩm Miền Bắc năm 2003 theo Quyết định số 0379/HĐKT ngày 29/3/2004.

 • Hai bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2003 và 2004 theo các Quyết định số 12 ngày 06/12/2003 và số 12 ngày 21/12/2004.

 • Giấy chứng nhận “Hàng nông sản Việt Nam chất lượng cao” của Bộ NN & PTNN năm 2007.

 • Giải thưởng Doanh nghiệp - Doanh nhân ASEAN do Hội Doanh nghiệp VN tặng ngày 15/10/2007.

 • Bảy bằng khen của Bộ Tài chính về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 và 2014.

 • Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thành tích chấp hành tốt chính sách BHXH năm 2012.

 • Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 theo Quyết định số 127/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2019.