1.      Cột mốc phát triển

-          Ngày 3/2/1996: Thành lập Công ty theo Giấy phép đầu tư số 1486/GP của Bộ KH & ĐT; vốn điều lệ 40 triệu USD; tổng vốn đầu tư: 90 triệu USD.  On 3/2/1996:

-          Ngày 29/3/1996:  Động thổ xây dựng nhà máy công suất 6.000 tấn mía/ngày

-          Ngày 20/1/1999: Khánh thành nhà máy và khai trương vụ ép đầu tiên

-          Ngày 26/04/2001: Được phép sử dụng mã số EAN cho sản phẩm/dịch vụ/địa điểm

-          Ngày 23/1/2002: Hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

-          Ngày 15/4/2003: Đạt kỷ lục ép tấn mía thứ 1 triệu/vụ

-          Ngày 3/2/2004: Đạt kỷ lục sản xuất 1.048 tấn đường/ ngày

-          Ngày 27/2/2004: Được cấp phép nâng công suất lên 9000 tấn mía cây/ngày

-          Ngày 5/12/2005: Hoàn thành dự án nâng cấp nhà máy lên công suất 9.000 tấn mía/ngày

-          Ngày 15/12/2005: Ra mắt lô đường đầu tiên của vụ ép 2005/2006 với thương hiệu  Melli

-          Ngày 30/6/2008:  Đăng ký lại doanh nghiệp đổi tên thành Công Ty TNHH Mía đường Nghệ An Tate & Lyle.

-          Ngày 06/7/2010:  Hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp và công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

-          Ngày 20/4/2011: Lễ ký kết chuyển nhượng cổ phẩn của tập đoàn Tate & Lyle cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH\

-          Ngày 17/5/2013: (Kết thúc vụ ép 12/13, sau 15 năm NAT&L đã sản xuất được trên 1 triệu tấn đường ( 1.095.000 tấn đường)

-          Ngày 17/12/2013: Chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Mía đường Nghệ An theo giấy phép đầu tư số 271022000002 – DC3 của UBND Tỉnh Nghệ An với logo mới NASU và thương hiệu mới Natural Sugar.

 

2.  Thành tích NASU

-          Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/8/2014 về thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước 

-          Bằng khen của Chính phủ về thành tích cao trong sản xuất kinh doanh từ 1999-2000.

-          Cờ thi đua của Chính phủ năm 2005.

-          Bằng khen của UBND Tỉnh về những đóng góp cho sự phát triển Kinh tế Xã Hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 1996 – 2013

-          Nhiều Bằng khen của UBND Tỉnh về những thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, Thuế, An ninh, Khuyến học v.v…

-          Giấy chứng nhận “Hàng nông sản VN chất lương cao” của Bộ NN & PTNN năm 2007. Bằng khen của Bộ Tài chính về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 và 2014.

-          Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thành tích chấp hành tốt chính sách BHXH năm 2012

-          Bằng khen của BHXH Nghệ An về thành tích chấp hành tốt chính sách BHXH năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013

-          Giải thưởng Doanh nghiệp- Doanh nhân ASEAN do Hội Doanh nghiệp VN tặng ngày 15/10/2007

-          Top 5 thương hiệu hàng đầu Nghệ An

-          Bằng khen của Tập đoàn Tate & Lyle về thành tích An toàn Lao động năm 2004, 2005, 2006, 2012

-          Bảng vàng Khuyến Học của Hội Khuyến học Nghệ An năm 2012

-          Bằng khen của Hội Khuyến học Nghệ An năm 2015