Sáng 8/11, tại xã Nghĩa Hiếu, Công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) phối hợp với công ty TNHH TATA tổ chức Hội thảo thu hoạch mía bằng máy công nghệ cao vụ mía 2018/2019.;

Bón phân cho cây mía;

Nhận biết và phòng trừ sâu đục thân hại mía tại NASU;

NASU xây dựng cơ cấu giống mía để đạt năng suất đường cao nhất;

Bón vôi cho cây mía ;

Hướng dẫn phòng trừ rệp xơ bông trắng hại mía;
Trang số: 1/3-   Tổng số: 13
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị