Ruộng mía bị ấu trùng các loài bọ cánh cứng gây hại, năng suất có thể giảm từ 13 - 54%, chữ đường giảm từ 11 - 57%.;

Lân là một trong 3 nguyên tố đa lượng (Đạm/Lân/Kaly), cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây mía. - Lân tham gia vào thành phần Proterin, cấu tạo nên tế bào, hình thành rễ, nẩy mầm, đẻ nhánh… –Tham gia vào quá trình quang hợp và hô hấp trong cây. –Ảnh hưởng đến sự vận chuyển đường trong cây, cải thiện năng suất và chất lượng mía. -Tăng khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết bất thuận, sâu bệnh hại.;

Công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.;

Video clip giới thiệu về NASU;

Giống mía KK3 với nhiều ưu điểm như: năng suất và độ đường cao, chịu hạn rất tốt, kháng các loại bệnh than và chồi cỏ, không trỗ cờ, bấc ruột, thời gian tích trữ đường kéo dài...nhưng có nhiều nhược điểm cần khắc phục. Để mía KK3 đạt năng suất đường cao nhất, chúng ta cần chăm sóc, bón phân phù hợp với đặc tính nông học của giống.;

Ngày 28/6/2019, tại Hà Nội, công ty TNHH mía đường Nghệ An đã tổ chức gặp mặt tri ân khách hàng thương mại, là đối tác tiêu thụ hơn 70% sản lượng đường hàng năm do công ty sản xuất ra. ;
Trang số: 1/5-   Tổng số: 25
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị