Chính sách trồng mía vụ xuân năm 2024;

Chính sách trồng mía vụ thu năm 2023;

Chính sách trồng mía vụ xuân năm 2023;

Chính sách trồng mía vụ hè thu năm 2022;

Chính sách này hướng đến mục tiêu thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, trồng và chăm sóc mía, nhằm tăng năng suất và chất lượng mía; giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân. ;

Chính sách cho vay và hỗ trợ phát triển trồng mía vụ hè thu năm 2021;
Trang số: 1/3-   Tổng số: 15
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị