Thực hiện Quyết định số 658 - QĐ/BTCTU ngày 23/8/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An “Thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu loại hình chi bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh”, chiều ngày 25/9/2019, đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong tổ công tác dự sinh hoạt với Chi bộ Nông nghiệp thuộc Đảng bộ Công ty Mía đường Nghệ An (tại phòng họp số 3 của Công ty Mía đường Nghệ An - xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp).;

Thông tin Đảng bộ công ty TNHH Mía Đường Nghệ An;
Trang số: 1/1-   Tổng số: 2
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị