Bà Thái Hương- Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH

 

 

 

 

 

 

 

Ông Ngô Vân Tú-Tổng giám đốc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ông Nguyễn Văn Điều- Phó tổng giám đốc