Hàng năm Nasu dành 800 triệu đồng cho các chương trình phát triển cộng đồng bao gồm Nhà Đại Đoàn Kết, Quỹ Khuyến Học, Tết vì Người Nghèo ;
Trang số: 1/1-   Tổng số: 1
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị