Công ty TNHH mía đường Nghệ An

 
Trụ sở chính và Nhà máy:          Km50 – QL48, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
 
                                                         Điện thoại: +84 238 3888 185 (Lễ tân: 3800) | Fax: +84 238 3888 193
 
Văn phòng đại diện tại Hà Nội:  Phòng 502 – Tòa nhà Bắc Á
 
                                                         Số 9, Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội                                         
                                                         Điện thoại: +84 238 3888 185 (Lễ tân: 3903) | Fax: +84 243 7282 262 
 
 
Hòm thư điện tử:                         info@nasugar.com