Công ty TNHH mía đường Nghệ An

 
Trụ sở chính và Nhà máy:          Km50 – QL48, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
 
                                                         Điện thoại: +84 238 3888 185 (Lễ tân: 3800) | Fax: +84 238 3888 193
 
Hòm thư điện tử:                         info@nasugar.com