NASU đã đào tạo 10 khóa khuyến nông viên cơ sở với 300 học viên được cấp chứng chỉ.;

Trang thông tin khuyến nông số 1-2018;

Thông báo cho vay thuốc BVTV trừ rệp hại mía năm 2018;

Trang thông tin khuyến nông số 4-2017 ;

Nhân dân Bến Mươi đã đồng lòng mạnh dạn chuyển đổi, đưa giống mía mới KK3 cho năng suất sản lượng cao thay thế 5 ha lúa năng suất, sản lượng thấp. ;

Đến ngày 22/1/2018, công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) ép được 44 ngày, với sản lượng 331.521 tấn và đã chi trả tiền bán mía cho nông dân 267 tỷ đồng . ;
Trang số: 1/6-   Tổng số: 36
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị