Biện pháp phòng trừ bệnh tốt nhất trên cây mía là tuyển chọn giống, hom mía giống sinh trưởng và phát triển tốt, sạch các loại sâu bệnh hại...;

Số 1 năm 2020 ;

Công ty CP Mía đường Nghệ An (NASU) đã tăng giá mía thêm 126.000 đồng/tấn so với thông báo, cụ thể giá mía là 886.000 đồng/tấn.;

Trang thông tin khuyến nông số 4-2019;

Sau hơn 8 tháng trồng, thực hiện đúng quy trình từ việc chọn giống, đưa cơ giới hóa vào cày sâu 30-35cm giúp đất tươi xốp, chống được hạn và bón thêm tro, cho thấy cây mía KK3 phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, khả năng chịu hạn, năng suất ước đạt 80 tấn /ha.;

Sáng ngày 7/11, Công ty TNHH mía đường Nghệ An Nasu tổ chức hội thảo đầu bờ về áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất giống mía mới KK3 tại xã Châu Đình. Đây là mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương năm 2019.;
Trang số: 1/7-   Tổng số: 42
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị