Số 4 năm 2020;

Để nâng cao hiệu quả trồng mía, nông dân phải tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ KHKT mới để tăng năng suất và chất lượng mía.;

Số 3 - 2020;

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 3 nhà máy sản xuất và chế biến đường, với tổng công suất thiết kế 13.300 tấn mía cây/ngày: Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) 9.000 tấn/ ngày; Công ty CP mía đường Sông Con 3.300 tấn/ngày; Công ty CP mía đường Sông Lam 1.000 tấn/ngày được UBND tỉnh Nghệ An đã quy hoạch vùng nguyên liệu mía đứng hơn 30.600 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Ảnh hưởng của bệnh chồi cỏ từ năm 2005 và giá thu mua mía trong các năm qua không ổn định, nhiều hộ nông dân phá bỏ mía chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác. Để có nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, các công ty sản xuất và chế biến đường đều ban hành các chính sách khác nhau, phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, duy trì và mở rộng diện tích. Đầu tư thâm canh tăng năng suất, cải thiện chất lượng mía. Trong thời gian qua, NASU đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ổn định và phát triển vùng nguyên liệu thông qua nhiều giải pháp.;

Số 2 năm 2020 ;

Biện pháp phòng trừ bệnh tốt nhất trên cây mía là tuyển chọn giống, hom mía giống sinh trưởng và phát triển tốt, sạch các loại sâu bệnh hại...;
Trang số: 1/8-   Tổng số: 47
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị