Từ những mái trang trại bò sữa, hệ thống điện mặt trời tạo ra nguồn điện xanh, “miễn phí” từ thiên nhiên, vừa giúp tổ hợp trang trại chăn nuôi bò sữa khép kín lớn nhất thế giới của TH true MILK tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường.;

Tại nhà máy đường Nasu (Nghệ An), bã mía được tận dụng làm chất đốt phát điện, bã bùn tạo phân bón, mật gỉ làm thức ăn chăn nuôi.;

(PLVN) - Khôi phục môi trường sống cho các loài cây và động vật, không sử dụng hóa chất để xử lý nước thải mà áp dụng mô hình hồ nước tuần hoàn, biến rác thải thành năng lượng… Công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) là một trong bốn công ty sản xuất đường lớn nhất Việt Nam đã và đang có những thực hành tôn trọng mẹ thiên nhiên hơn 20 năm nay.;

Hội nghị người lao động năm 2020;

Vụ mía 2019 – 2020, Nghĩa Thành sản xuất 317 ha, năng suất bình uân 63,7 tấn/ha, sản lượng mía nhập về công ty TNHH Mía đường Nghệ An ( NASU ) 20.223 tấn, độ đường 11,83%. Đây là vụ mía có độ đường trung bình cao nhất từ trước đến nay. ;

Tại đây, các đại biểu cũng như bà con nông dân đã chứng kiến máy phun hơn 3 ha mía với những tính năng khác hẳn so với phun truyền thống. ;
Trang số: 1/2-   Tổng số: 8
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị