Chương trình trồng mía vụ hè, thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 trên đất sau khi thu hoạch  các loại cây trồng luân canh như: dưa hấu, đậu đỗ…để có nguồn giống bán từ tháng 3 đến tháng 4  năm sau  đã được NASU triển khai từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, diện tích mía vụ hè phát triển rất khiêm tốn do:  nguồn  cung giống mía khi trồng hạn chế, giá giống cao, chất lượng giống không đạt yêu cầu...

                                       Nông dân tham quan ruộng mía giống tại Tân Thành

Sau hơn 1 năm NASU xây dựng, tổ chức quản lý, sản xuất  ruộng nhân giống mía cấp 1, cấp 2; hiện nay, giống mía ở ruộng nhân giống đang  ở giai đoạn  7-9 tháng tuổi, có từ 10-15 lóng, năng suất dự tính  đạt từ 45-55 tấn/ha; sản lượng giống mía ước tính từ các ruộng nhân giống là 1.720 tấn, trong đó: KK3: 1.200 tấn, LK92-11: 140 tấn và My55-14:380 tấn. Được cán bộ kỹ thuật quản lý tại các ruộng nhân giống loại bỏ mía lẫn trên đồng ruộng, đảm bảo độ thuần, đúng giống khi thu hoạch.

                  Năng suất mía KK3 ruộng nhân giống C2 tại Tân Thành sau 9 tháng trồng tháng

                                                                       đạt 55-60 tấn/ha

Tại  hội thảo ruộng nhân giống mía cấp 2-Tân Thành, ông Cao Thanh Bình xã Nghĩa Mai cho biết: với giá bán giống mía ưu đãi từ NASU, gia đình chúng tôi sẽ trồng 1,5 ha mía vụ hè; chất lượng giống mía tốt, mía sẽ nẩy mầm nhanh, đồng đều sau khi trồng. Từ trồng mía ruộng nhân giống vụ hè năm 2016; vụ xuân 2017, gia đình chúng tôi sẽ có thu nhập từ bán  giống mía các hộ nông dân khác.